Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (35.865)

- 35865

Implementatie Telecomcode

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk