Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen (COM(2021)752) (36.007)

- E210029

Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 3 februari 2022 en besluit thans geen aanleiding te zien voor nader schriftelijk overleg. Dit in afwachting van de beantwoording van de aan de Europese Commissie bij brief van 4 januari 2022 over dit onderwerp gestelde vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren