Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- 32891 / 33451, N

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken"; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief 9 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren