Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Positie zzp’ers in de culturele sector (35.984) (T03337)

- 35984, I / toezegging T03337

Brief van de staatssecretaris van OCW over het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk; Toezegging Positie zzp’ers in de culturele sector (35.984)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk en door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra