Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35.099 (R2114), R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het intrekken van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit op 15 maart 2022 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg n.a.v. de antwoorden op de vragen naar aanleiding van de intrekking van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114), R).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman