Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 35925 IV / 34269, I

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake besluitvorming Rijksministerraad 4 februari over afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit op 15 maart 2022 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de besluitvorming Rijksministerraad van 4 februari 2021 over afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland (35925 IV / 34269, I).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman