Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verdrag tegen handel in menselijke organen (33.506) (T02594)

- Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over het Verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen; Mensenrechten in het buitenlands beleid

Naar aanleiding van de brief van 14 februari 2022 (32735, P) besluit de commissie op 15 maart 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Toezegging T02594 wordt aangemerkt als deels voldaan en krijgt als nieuwe einddatum 1 januari 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra