Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554) (T03060)

- Toezegging T03060 / 35554, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 februari 2022 (35554, N), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg. Zij besluit daarnaast toezegging T03060 als deels voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra