Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2022
1. Onbeperkt meedoen en toezegging Consultatie College voor de Rechten van de Mens (T02928)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E) en verslag schriftelijk overleg met de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 17 februari 2022 (24170, F)

De commissies besluiten op 15 maart 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T02928 blijft aangemerkt als deels voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra