Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, A

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Staat van de corporatiesector 2021; Woningcorporaties

De commissie wenst het agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer, en daarna opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman