Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

- 35538, AB (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren