Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Gehandicaptenbeleid (24.170)

- Onbeperkt meedoen en toezegging Consultatie College voor de Rechten van de Mens (T02928)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E) en verslag schriftelijk overleg met de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 17 februari 2022 (24170, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en GroenLinks (Van Gurp) en van de fracties van PvdD en 50PLUS gezamenlijk (Prast/Baay-Timmerman).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra