Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiƫle discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213) (T02928)

- Onbeperkt meedoen en toezegging Consultatie College voor de Rechten van de Mens (T02928)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E) en verslag schriftelijk overleg met de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 17 februari 2022 (24170, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en GroenLinks (Van Gurp) en van de fracties van PvdD en 50PLUS gezamenlijk (Prast/Baay-Timmerman).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra