Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35.769)

- 35769

Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk