Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het intrekken van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit de voorliggende conceptbrief vast te stellen. De leden van de fracties van GroenLinks (Rosenmöller), Fractie-Nanninga (Beukering), PvdA (Recourt), 50PLUS (Baay-Timmerman) en de Fractie-Otten (De Vries) sluiten zich aan bij de door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï) gestelde vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman