Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (29.515)

- Jaarverslag 2021 Adviescollege Toetsing Regeldruk

Brief van de minister van EZK van 22 maart 2022 (29515, Q)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 22 maart 2022 (29515, Q) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk