Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit om op 12 april 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 15 maart 2022 (35604, E).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren