Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Positie zzp’ers in de culturele sector (35.984) (T03337)

- Toezegging T03337 / 35984, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over de effectiviteit van het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector voor zzp'ers; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk; Toezegging Positie zzp’ers in de culturele sector (35.984)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2022 (35984, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03337 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra