Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34)

- Mededelingen en informatie

Het lid Van Kesteren (PVV) geeft aan vandaag, 5 april 2022, inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda's van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 4 en 5 april 2022 (21501-34).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer