Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 april 2022
1. 35.925 V, F

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken (35925 V, F) d.d. 5 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

2. 29.521, AT

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH (29521, AT) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Datum kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie

De commissie gaat akkoord met de nieuwe voorgestelde datum van 24 mei 2022, 16.00-17.00 uur, voor het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie.

4. Terugkoppeling OVSE-bijeenkomst over de rol van OVSE bij aanpak situatie Oekraïne

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van de digitale OVSE PA-bijeenkomst over de rol van OVSE bij de aanpak van de situatie in Oekraïne, waaraan hij en het lid Dittrich (D66) op 23 maart jl. hebben deelgenomen.

5. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie het BNC-fiche inzake het Europese voorstel voor Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen op 19 april 2022 voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk