Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt (35.787)

- 35787

Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman