Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit (35.885)

- Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit

De commissie besluit de brief van 7 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij een gesprek met de staatssecretaris van BZK.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman