Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op raming Raming Eerste Kamer 2023 (CLI)

- CLI

Raming Eerste Kamer 2023

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag op 19 april 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman