Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- T02690 / 34842, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering


De griffier van de commissie,
Fred Bergman