Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Voorjaarsnota door de regering aan de Kamer is aangeboden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman