Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren