Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 april 2022
1. 35910

Wet vrachtwagenheffing

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PVV (Bezaan).

2. Verzamelbrief luchtvaart

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over het luchtvaartbeleid; Luchtvaartbeleid

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen nadat de in de Tweede Kamer over dit onderwerp gestelde vragen zijn beantwoord.

3. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter deelt de commissieleden de stemmingsuitslag mede van de tijdens het tweeminutendebat over de Omgevingswet in de Tweede Kamer ingediende vier moties. De moties worden aan het dossier op de website toegevoegd.
Op verzoek van het lid Dessing (FVD) besluit de commissie de laatste maandrapportage "corona-inhaalslag examens" van de Tweede Kamer over de situatie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bij het agendapunt mededelingen en info van de eerstkomende vergadering te voegen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra