Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht CuraƧao en Sint Maarten (34.269)

- 35925 IV / 34269, L

De commissie besluit de brief d.d. 4 april jl. inzake besluitvorming RMR d.d. 25 maart jl. over liquiditeitssteun 2e kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen CAS (35925 IV / 34269, L) desgewenst te betrekken bij het mondeling overleg d.d. 19 april 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman