Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op raming Raming Eerste Kamer 2023 (CLI)

- CLI

Raming Eerste Kamer 2023

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Koole) en Fractie-Otten (De Vries).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman