Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842 EK, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit op 17 mei 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman