Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Studiefinanciering (24.724)

- 35788, H / 35788, W

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Brief van de minister van OCW ter aanbieding van de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers), mede namens de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS. Daarnaast levert de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) mogelijk inbreng met enkele aanvullende vragen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra