Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringen (35.872)

- 35872

Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer