Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, A

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Staat van de corporatiesector 2021; Woningcorporaties

De commissie besluit de brief van 28 februari 2022 (29453, A) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman