Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35.546)

- 35546

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 7 juni 2022 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman