Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt (35.787)

- Plenaire behandeling Grondwetswijzigingen

De commissie besluit in te stemmen met het verzoek aan de Kamervoorzitter om de plenaire behandeling van de vijf Grondwetswijzigingen te verplaatsen naar 28 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman