Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35.790)

- Plenaire behandeling Grondwetswijzigingen

De commissie besluit in te stemmen met het verzoek aan de Kamervoorzitter om de plenaire behandeling van de vijf Grondwetswijzigingen te verplaatsen naar 28 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman