Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rechtsstaat en Rechtsorde (29.279)

- 29279, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het jaarplan rechtspraak 2022; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief van 20 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren