Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op raming Raming Eerste Kamer 2023 (CLI)

- CLI

Raming Eerste Kamer 2023

De commissie brengt eindverslag uit teneinde de Raming Eerste Kamer 2023 af te kunnen doen als hamerstuk. De commissie wenst het College van Senioren de vraag voor te leggen wie het initiatief neemt om te inventariseren welke mogelijke extra activiteiten er verwacht kunnen worden dan wel welke extra activiteiten de leden wensen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman