Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842 EK, H

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842); Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg wordt aangehouden tot de vergadering van 24 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman