Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34.986, AA, was letter X)

- Toezeggingen en moties Omgevingswet

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 6 mei 2022 (33118/34986 DN) inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet, besluiten de commissies ten aanzien van navolgende moties en toezeggingen als volgt:

- de status van de motie-Nooren c.s. (34986, AA, was letter X) van "deels uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- de status van de motie-Rietkerk c.s. (34985, K) van "deels uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- toezegging T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen, en
- toezegging T02862 aan de minister voor VRO toe te wijzen en als "openstaand" te blijven beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra