Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816)

- 35816

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer