Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 mei 2022
1. 31322, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over meertalige dagopvang; Kinderopvang

De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over meertalige dagopvang (31322, E) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl