Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juni 2022




Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

De commissie besluit de motie Koffeman (35668, F) als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 21 juni 2022. Tevens besluit de commissie de motie Schalk (35668, I) aan te houden en opnieuw te agenderen op 21 juni 2022. De commissie besluit voorts om de toezeggingen T03255 en T03248 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk