Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit op 21 juni 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman