Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kopie aangifte bij zedendelicten (35.349) (T03285)

- T03285

Toezegging Kopie aangifte bij zedendelicten (35.349)

De commissie besluit de status van toezegging T03285 als voldaan aan te merken. De commissie wenst af te wachten hoe de Tweede Kamer het slachtofferbeleid behandelt. De commissie besluit na de zomer te bezien of zij eventueel in schriftelijk overleg wenst te treden met de minister.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren