Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554) (T03060)

- Toezeggingen T03060 en T03080 / 35554, O

Toezegging Onderzoek naar desinformatie bij de publieke omroep (35.042/35.453); Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2022 (35554, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03060 als deels voldaan te blijven aanmerken in afwachting het onafhankelijk onderzoek naar de duurzame versterking van de publieke omroep.

Daarnaast besluit de commissie om toezegging T03080 als openstaand te blijven aanmerken, nu onderzoek naar nepnieuws en desinformatie bij de publieke omroep is toegezegd en de voornoemde brief van de staatssecretaris niet als onderzoek kan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra