Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)

- 35335

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl