Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverleners (35.660)

- 35660

Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverleners

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins) en D66 (Van der Voort).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer