Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35.771)

- 35771

Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer