Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903))

- T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar ge├»nformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Cura├žao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023.

De commissie besluit voorts de brief inzake de verlenging van de samenwerkingsregeling (31568, S) en de 43e voortgangsrapportage Sint Maarten (31568, T) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman